Помоћници министра финансија

Marko Jovanović

Марко Јовановић

помоћник министра у Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Марко Јовановић

Рођен је 1979. године у Београду. Основну и средњу школу – Интернационалну америчку школу, завршио је у Букурешту, Румунија. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Букурешту, смер финансије (Business Administration диплома).

Био је генерални директор и партнер у регионалној консултантској компанији “KF Finance” у Београду, од 2015. 2018. године, где се бавио куповином и продајом предузећа, финансијским консалтингом, финансијским реструктурирањем, проценом вредности капитала, продајом и куповином банака, и продајом и куповином НПЛ портфолија. Претходно је радио као консултант за “Pricewaterhouse Coopers” на пројектима унапређења рада банака.

Пре него што је радио на овим позицијама био је директор у “Findomestic bank” (БНП Парибас група) од 2010 до 2014. године, где се бавио интерним контролама, спречавањем превара, спречавањем прања новца и финансирања тероризма, оперативним ризиком, познавањем клијената и корпоративном друштвеном одговорношћу.

Претходно је био директор за управљање ризицима у Марфин банци, и као шеф одељења интерне ревизије у “EFG Eurobank”. Од 2003. године је радио у “KPMG” у Београду и у Лондону, као консултант у интерној ревизији.

Од августа 2014. до августа 2018. године био је члан Надзорног одбора клинике за рехабилитацију “Др. Мирослав Зотовић”, као представник Владе Републике Србије.
На позицију помоћника министра финансија долази у августу 2018. године.

Као помоћник министра финансија, обавља функцију члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије.