Државни секретари Министарства финансија

Jelena Tanasković

Јелена Танасковић

Државни секретар
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Јелена Танасковић

Рођена je 9. августа 1976. године у Београду. Стекла је звање дипломираног економисте – извршно управљање. Има положен државни стручни испит.

Од 2002. до 2005. године обављала је послове на позицији финансијског контролора у привредном сектору. Од 2005. радила је у банкарском сектору на пословима факторинга, и то на позицијама аналитичара у ризицима, риск менаџера, финансијског директора, заменика директора. Након успешних обука из области факторинга, 2015. године иманована је за генералног директора фирме за послове факторинга унутар НЛБ групе, где је са својим тимом поставила основе за даљи развој факторинга у Србији, као првоосновано предузеће у Србији из ове области.

Послове помоћника градског секретара за образовање и дечју заштиту у области финансија, обављала је од 2015. до 2017. године, када је почела да обавља функцију секретара Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Од јуна 2018. године обавља послове државног секретара Министарства финансија и координира рад Сектора макроекономских и фискалних анализа и пројекција, Сектора за буџет, Сектора за финансијски систем, Сектора за фискалне ризике и Сектора за буџетску инспекцију, Управе за трезор, Управе за јавни дуг и Пореске управе. Обавља и послове који се односе на макроекономску и фискалну анализу, спровођење мера економске политике, девизни систем и кредитне односе са иностранством, финансијске односе са иностранством и међународним финансијским организацијама, припрему, закључивање и примену међународних уговора.

Похађала је бројне семинаре и тренинг курсеве, између осталих и: FDA/CFA/IFG – Fraud & Audit in Factoring and ABL Programme у Барселони, Примена факторинга у Србији, у организацији Привредне коморе Београда, Србија на путу примене европских пословних стандарда, у организацији East Media Group, Regional banking and financial synergy 2011, и др.

Говори енглески језик.

Удата. Мајка Маше и Луке.