Државни секретари Министарства финансија

Gojko Stanivukovic

Гојко Станивуковић

Државни секретар
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Гојко Станивуковић

Рођен је 29. јануара 1986. године у Београду. Основну и средњу школу завршио је у Новом Саду. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Падови, Италија, на Департману за економију и бизнис, смер Међународна економија.

Радно искуство стицао је најпре у приватном сектору, на руководећим менаџерским позицијама у компанијама које се баве инжењерингом, реализацијом пројеката, консалтингом, инвестицијама и изградњом. Реч је превасходно о енергетском сектору, где је успешно реализовао мноштво великих пројеката изградње енергетских постројења, бензинских станица и великих супермаркета по принципу ,,кључ у руке” за неколико великих страних и домаћих компанија.

Након тога, почео је да ради у банкарском сектору, где је покривао неколико позиција у секторима за пословање са привредом различитих банака, бавећи се превасходно аквизицијама корпоративних клијената, уговарањем и структурирањем кредитних трансакција, успостављањем, одржавањем и развојем односа са клијентима, управљањем сопственим портфолиом клијената и саветовањем великих клијената банке.

Године 2017. почео је да ради као саветник за регионалну сарадњу, привреду и финансије у кабинету премијерке Републике Србије Ане Брнабић. Бавио се имплементацијом, вођењем и праћењем стратешких пројеката, координацијом свих активности и имплементацијом реформских мера из области транспорта, енергетике и регионалне економске сарадње, а у контексту Агенде повезивања на западном Балкану, која је саставни део Берлинског процеса.

За државног секретара у Министарству финансија именован је у јануару 2019. године. Задужен је за праћење послова из области које врше Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, Сектор за управљање средствима Европске уније, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Сектора – Централна јединица за хармонизацију.

Као државни секретар у Министарству финансија, обавља функцију Националног службеника за одобравање, који сноси целокупну одговорност за финансијско управљање средствима помоћи ИПА II у Републици Србији, као и за обезбеђивање законитости и регуларности трошења. За члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији постављен је 25. јула 2019. године.

Од октобра 2017. године, обавља функцију националног координатора за имплементацију вишегодишњег Акционог плана за регионални економски простор на западном Балкану (МАП – Multi-Annual Action Plan for a Regional Economic Area in the Western Balkans) чија имплементација има за циљ да омогући неометан проток робе, услуга, капитала и квалификоване радне снаге на западном Балкану.
Течно говори енглески и италијански језик.
Ожењен је.