Помоћници министра финансија

Filip Sanović

Филип Шановић

помоћник министра у Сектору за финансијски систем
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Филип Шановић

Рођен је 1971. године у Београду. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду, смер финансије, банкарство и осигурање.

Од 1997. до 2001. године био је запослен у Београдској банци на пословима са хартијама од вредности, као и на пословима својинске трансформације предузећа.
Током 2001. и 2002. године радио је у Ексимбанци, у Сектору за мала и средња предузећа, на кредитним линијама Европске агенције за реконструкцију, и припремама за продају банке.

Од 2002. до 2003. године био је запослен у Центру за тендере Агенције за приватизацију, на позицији руководиоца пројекта. Успешно је учествовао у вођењу и затварању неколико трансакција укупне вредности од преко 50 милиона америчких долара.

Каријеру је наставио у Хипо-Алпе-Адриа банци на пословима кредитирања привреде и становништва, као и пројектног финансирања.

У периоду од 2007. до 2010. године радио је у Агенцији за приватизацију, као руководилац сектора задуженог за предузећа која обављају делатност од општег интереса.

На место економског саветника у Генералном конзулату Републике Србије у Истанбулу изабран је на јавном конкурсу, и до 2016. године био је ангажован на промоцији Србије као инвестиционе дестинације, и активно допринео повећању трговинске размене и инвестиционих активности између две земље.

За в.д. помоћника министра финансија, именован је у јулу 2018. године.

Течно говори енглески и француски језик, и служи се турским.

Ожењен, отац једног сина.