Помоћници министра финансија

Dragan Demirović

Драган Демировић

помоћник министра у Сектору за фискални систем

Драган Демировић

Рођен је 1967. године у Босанској Градишци. Средњу економску школу завршио је Српцу. Дипломирао је и магистрирао на Правном факултету у Београду, а на истом факултету је одбранио докторску дисертацију на тему: „Порескоправни третман директних инвестиција“. Правосудни испит је положио пред Комисијом Министарства правде Републике Србије.

Радио је као адвокатски приправник, заступник и помоћник генералног директора за правне послове у Радио Телевизији Србије, шеф службе за интерне односе у Телеком Србија АД, порески саветник у Дилојт д.о.о. Београд, шеф пореског одељења у БДК Адвокати, а адвокатуром се бавио самостално од 2014. године до 2018. године, када је постављен на место в.д. министра финансија.

Члан је и један од оснивача Српског фискалног друштва, а на конгресима Међународног фискалног удружења одржаним 2008. године у Бриселу и 2011. године у Паризу био је и један од националних извештача. Као предавач је био ангажован на специјалистичким студијама на тему пореског саветовања у организацији Правног факултета у Београду. Одржао је више семинара на тему трансферних цена у организацији Института за економску дипломатију.

Аутор је више научних и стручних радова који су објављени у домаћим и страним часописима.