Директори управа Министарства финансија

Željko Radovanović

Жељко Радовановић

в.д. директора Управе за спречавање прања новца
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Жељко Радовановић

Рођен је 1980. године у Ваљеву, где је завршио основну школу као носилац Вукове дипломе, и Ваљевску гимназију, смер друштвено – језички. Све четири године је проглашаван за најбољег ученика одељења и једног од најбољих ученика генерације. Дипломирао је и магистрирао на Економском факултету у Београду. Добитник је стипендије Владе Републике Србије, као један од најбољих студената на трећој години студија. На Факултету политичких наука у Београду је одбранио докторску дисертацију под називом „Политичко – економска својства исламског банкарског система – корпоративна анализа“ 2016. године.

У периоду од 2005. до 2016. године је радио у Безбедносно – информативној агенцији. За успешно обављање планираних послова, као и због изузетног доприноса и остварених резултата у више наврата је награђиван, од чега три пута годишњом наградом БИА. За потребе обуке и стручног усавршавања припадника БИА, али и службеника Министарства унутрашњих послова, Управе за спречавање прања новца, Министарства спољних послова и Управе царина у својству предавача одржао је неколико семинара и радионица из области борбе против тежих облика привредног криминала, илегалних миграција, прања новца и финансирања тероризма.

Од децембра 2016. године је вршилац дужности директора Управе за спречавање прања новца.

При Академији за националну безбедност је ангажован као предавач у звању доцента на предмету Финансирање тероризма. Аутор је монографије „Исламско банкарство: теорија и пракса“. Објавио је више радова у домаћим и међународним научним часописима. Рецензент је у научном часопису Национална безбедност.

Поседује сертификат за оцену усклађености система са препорукама ФАТФ. Као в.д. директор Управе за спречавање прања новца, представник је Републике Србије у Егмонт групи и Комитету Манивал. Члан је Коородинационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма и Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма.

Као члан радних група Владе Републике Србије учествовао је у изради Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, Стратегије истрага финансијског криминала и Националне стратегије за борбу против тероризма.

Говори енглески језик.

Отац је Јована и Николе.