Помоћници министра финансија

Dejan Karavelić

Дејан Каравелић

помоћник министра у Сектору за другостепени порески и царински поступак
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Дејан Каравелић

Рођен је 1984. године. Основну школу завршио је у Приштини као носилац Вукове дипломе. Завршио је Прву београдску гимназију, природно-математички смер. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду, смер – међународна економија и спољна трговина. Положио је све предвиђене испите на трогодишњим докторским  студијама, а тренутно ради на докторској дисертацији. Објавио је више научних радова у домаћим и страним часописима.

Радни однос засновао је 2008. године у Пореској управи – Регионални центар Београд. Од 2010. године радио је у Пореској управи – Сектору пореске полиције, где је напредевао кроз све извршилачке позиције. У току дугогодишњег рада у Сектору пореске полиције, предузимао је оперативне мере и радње на откривању најсложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца које су резултирале подношењем кривичних пријава за вишемилионске утаје пореза, остварио је блиску сарадњу са припадницима органа унутрашњих послова и других органа надлежних за сузбијање организованог финансијског криминала. Вршио је анализу предмета из окончаних првостепених и другостепених поступака ради утврђивања чињеница који имају елементе пореско-кривичних дела.

У јулу 2019. године постављен је за в.д. помоћника министра финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак.

У току дугогодишњег рада у Пореској управи, учествовао је на великом броју обука и семинара у земљи и иностранству. У 2018. години био је учесник семинара „Вођење финансијских истрага у борби против корупције“ који је реализован у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију у сарадњи са Министарством правде РС, Републичким јавним тужилаштвом и Правосудном академијом. У 2017. години био је учесник радионице под називом „Употреба аналитичких података у откривању пореских превера“ која је одржана у Бечу, од стране Европске организације пореских управа (IOTA) у сарадњи са Савезним министарством финансија Аустрије.

У 2014. години похађао је специјализовани једномесечни курс на међународној OECD-овој академији у Риму на тему „Спровођење истраге за финансијска и пореска кривична дела“. Програм је организован као специјализована обука на основу постигнутог „Осло дијалога“ чији је циљ јачање способности и вештина у откривању финансијског криминала и њихових извршилаца и повраћај имовине стечене криминалом. У 2011. години, учествовао је на једномесечној обуци на тему „Усклађивање законодавства Србије са ЕУ“ одржане на престижном Европском колеџу (College of Europe) у Брижу, Белгија, са радном посетом Европске комисије у Бриселу у оквиру пројекта „Speak European“ реализован од стране Владине канцеларије за европске интеграције са седиштем у Београду и Европске комисије са седиштем у Бриселу. Поред наведених, био је учесник и многих других обука на тему пореза.

Течно говори енглески језик, служи се француским.

Ожењен jе, отац једног детета.