Помоћници министра финансија

Darko Kamnenić

Дарко Комненић

помоћник министра за Сектор буџета
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Дарко Комненић

Рођен је 12. јула 1972. године. Звање дипломираног економисте стекао је на Академији економских студија у Букурешту. Има положен државни стручни испит.

Од 1997. године био је запослен у Хемофарму – Представништво у Букурешту, као финансијски асистент, а од 2000. године у предузећу Инвест – Импорт а.д. Београд, као руководилац на пројектима у Групацији за инвестиционе радове. Године 2007. почео је да ради у Градској управи града Београда, као начелник одељења за финансијско – материјалне послове у Секретаријату за образовање и дечју заштиту. Након тога, радио је у Секретаријату за финансије, као руководилац Сектора буџета.

Од јула 2018. године налази се на функцији в.д помоћника министра финансија за буџет.

Говори руски, румунски и енглески језик. Ожењен, отац једног детета.