Помоћници министра финансија

Branimir Gajić

Бранимир Гајић

помоћник министра у Сектору за праћење фискалних ризика
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Бранимир Гајић

Рођен је 1977. године у Чикагу, у Сједињеним Америчким Државама (САД). Основну школу завршио је у Београду, док је средњу школу завршио у САД. Звање дипломираног економисте стекао је на факултету Wichita State University у САД, смер финансије и банкарски менаџмент. Током основних академских студија добитник је америчке академске награде за истакнуто академско достигнуће. Звање мастер стекао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, смер Европске интеграције. Мастер тезу из области Економске и монетарне уније под називом „Криза у еврозони и мере Европске централне банке“ одбранио је 2016. године.

У периоду од децембра 2015. до јула 2019. године био је на функцији инвестиционог директора глобалног америчког инвестиционог фонда SEAF. Током рада у Фонду учествовао је у надгледању и руковођењу целокупног инвестиционог циклуса, укључујући инвестирање кроз докапитализације, конвертибилне инструменте (мезанин кредите) и друге хибридне опције, а сходно потребама клијената.

Од септембра 2008. до децембра 2015. године био је на функцији финансијског директора West Group Holding Companies, која је је тржишни лидер у дистрибуцији возила и сервисних активности програма Iveco, GM (Оpel), Robert Bosch Machinery, као и малопродајних активности конфекцијске линије Loriblu. Поред тога, најновији додатак Холдингу су били пословне линије компанија Piaggio Road Vehicles и Valvoline.

У периоду 2007. до 2008. године био је директор компаније из области финансијског и менаџмент консалтинга, Kinsley & Reed, где је радио са истакнутим српским банкаром Будимиром Бошком Костићем на пословима спајања и аквизиција (М&A), оперативног реструктурирања и корпоратизације.

Од 2005. до 2006. године био је на менаџерској позицији у компанији Deloitte, где је радио на пословима финансијског консалтинга, спајања и аквизиција (М&A) и оперативног реструктурирања.

У периоду од 2000. до 2005. године стекао је значајно професионално искуство радећи у САД за једну од највећих америчких корпорација (fortune 500 companies) Prudential Financial као финансијски консултант, као и за компанију Central Plains Advisors на позицији финансијског аналитичара и Money Manager-a. Током рада у компанији Prudential Financial добио је званично признање за истакнуте успехе на пољу финансијског и инвестиционог планирања за 2003. годину, као и почасни позив за говор на конференцији компаније на тему „Финансијска анализа и инвестиционо планирање“.

У периоду од 2013. до 2015. године био је председник Надзорног одбора и финансијски саветник Београдске индустрије пива.

Током претходног периода у распону дужем од једне деценије био је финансијски консултант једном од водећих инвестиционих фондова на тржиштима у развоју, Аshmore Management Limited из Уједињеног Краљевства.

У јулу 2019. године именован је на функцију помоћника министра у Министарству финансија Владе Републике Србије.

Носилац је професионалних титула Series 6, Series 63, Life Accident and Health.

Течно говори енглески језик, служи се шпанским и руским језиком.