Помоћници министра финансија

Ana Tešić

Ана Тешић

в.д. помоћника министра у Сектору за буџетску инспекцију
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Ана Тешић

Рођена је 27. октобра 1981. године. Звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету Универзитета у Београду. Има положен државни стручни испит.

Од 2006. године била је запослена у Градској управи града Београда на пословима самосталног стручног сарадника за нормативно – правне и управно – надзорне послове у Секретаријату за привреду; начелник одељења за делатност школа у Секретаријату за образовање и дечју заштиту; координатор за финансијско – материјалне послове у Секретаријату за образовање и дечју заштиту; координатор за финансијско – материјалне и нормативно – правне послове у Секретаријату за финансије.

Од априла 2019. године обавља функцију в.д помоћника министра финансија за буџетску инспекцију.

Говори енглески језик. Удата, мајка једне девојчице.