Zakon o budzetu Republike Srbije za 2021. godinu (“Službeni glasnik RS”, br. 149 od 11. decembra 2020. god.)

I. ОПШТИ ДЕО
II. ПОСЕБАН ДЕО
III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Образложење
Програмске информације
Табела Члан 1.
Табела Члан 4.
Табела Члан 5.

Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 40 од 22. априла 2021. год.)

Чланови 1-6.
Члан 7.
Члан 8.
Образложење
Табеле из Члана 1.

Slične teme

Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 76/2021)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd–Valjevo–Loznica („Službeni glasnik RS“, br. 59/2021)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac–Vranje („Službeni glasnik RS“, br. 59/2021)