Uredba o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 46/2021 i 54/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 46/2021 i 54/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” (“Službeni glasnik RS“, br. 48/2022)

Uredba o centralizovanom obračunu primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica kod korisnika budzetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 132/2021)

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 121/2021 i 18/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija