Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, br. 21/2023)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, br. 21/2023)

Slične teme

Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja („Službeni glasnik RS”, br. 37/2023)

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2023)

Pravilnik o poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/2023)