Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 73/2020, 76/2020 i 78/2020) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika

Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 73/2020, 76/2020 i 78/2020) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika

Slične teme

Pravilnik o načinu i postupku vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)

Pravilnik o načinu evidentiranja i obaveštavanja nadležnih organa o javnim prihodima („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (“Službeni glasnik RS“, br. 48/2022)