Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja („Službeni glasnik RS”, br. 37/2023)

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2023)

Pravilnik o poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/2023)