Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za pripremu, izradu i sprovođenje okvirnog dokumenta za izdavanje zelenih obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 59/2021)

Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za pripremu, izradu i sprovođenje okvirnog dokumenta za izdavanje zelenih obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 59/2021)

Slične teme

Odluka o emisiji obveznica Republike Srbije radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu, 05 broj 424-7151/2022 („Službeni glasnik RS“, br. 107/2022)

Odluka o emisiji obveznica Republike Srbije radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu, 05 broj 424-7150/2022 („Službeni glasnik RS“, br. 107/2022)

Odluka o emisiji obveznica Republike Srbije radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu, 05 broj 424-7149/2022 („Službeni glasnik RS“, br. 107/2022)