Čitaj mi

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

Zainteresovana lica mogu svoje sugestije i primedbe dostaviti putem elektronske pošte na adresu sasa.novakovic@mfin.gov.rs najkasnije do 4. oktobra 2021. godine do 15:30

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о експропријацији

Slične teme

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji za period od 2021. do 2025. godine

Objava otpočinjanja rada na Nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji za period od 2021. do 2025. godine