Srednjoročni plan Ministarstva finansija za period 2021. do 2023. godine

Средњорочни план Министарства финансија за период 2021. до 2023. године
Прилог 3 - Средњорочни оквир расхода

Slične teme

Direktiva o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama 08 br. 110-00-430/2020 od 10. novembra 2020. godine

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama