Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2020. godinu

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2020. godinu

Slične teme

Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije

Dokumenti