Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2020. godinu

Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору за 2020. годину

Slične teme

Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije

Dokumenti