E učenje: Interna revizija

Čitaj mi

E learning: Interna revizija

Centralna jedinica za harmonizaciju je uz donatorsku podršku izradila dodatne metodološke materijale iz oblasti interne revizije.

Materijali treba da pomognu internim revizorima u izvođenju revizija informacionih sistema i sistema bezbednosti informacija kod korisnika javnih sredstava kao dodatni stručni materijal sa objašnjenjima osnovnih i najznačajnijih pojmova u vidu smernica za obavljanje i/ili praćenje rada angažovanih eksperata kod revizija navedenih sistema uz Priručnik za internu reviziju, a dokumenta uključuju sledeće: 

- Revizija aplikacija / programa,
- Dopuna metodologije u vidu revizije informacionih tehnologija i sistema bezbednosti informacija sa predlogom ciljeva revizije, opisom sistema i tipičnih kontrola, kao i studijom slučaja,
- Revizija Akta o bezbednosti informacija – metodološke preporuke za izradu, kontinuirano praćenje, unapređenje i reviziju Akta o bezbednosti IKT sistema prema zahtevima koji proističu iz zakona i podzakonskih akata kojima je uređena informaciona bezbednost,
- Revizija mrežnih uređaja,
- Upitnik i revizorske procedure za Akt o bezbednosti informacija.

Prevod stručnih termina sa engleskog jezika izvršen je uz određena ograničenja, s toga su i pojedini termini ostavljeni u izvornom obliku kako bi se održao njihov smisao. 

Metodologija IR sa primerom IT Bezbednosti
Revizija Akta o bezbednosti IKT sistema
Revizija Aplikacija
Revizija mrežnih uređaja
Upitnik i revizorske procedure za Akt o bezbednosti
Interna revizija u javnom sektoru Republike Srbije
Modul 1 - Uvod u internu reviziju
Modul 2 - Uvod u poslovne procese
Modul 3 - Značaj dobre komunikacije
Modul 4 - Revizija informacionih sistema
Alati za reviziju IPA fondova Evropske unije
Model za internu ocenu kvaliteta rada jedinica za internu reviziju
Smernice za sprovođenje interne revizije međusektorskih programa i projekata - ,,horizontalna revizija“
Smernice za uspostavljanje zajedničke jedinice za internu reviziju