E učenje: Finansijsko upravljanje i kontrola

E learning: Finansijsko upravljanje i kontrola

Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu
Modul 1 - Uvod u internu kontrolu
Modul 2 - Sistem upravljanja rizicima
Modul 3 - Upravljački kontrolni sistem
Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu Modul 1 - Uvod u internu kontrolu Modul 2 - Sistem upravljanja rizicima Modul 3 - Upravljački kontrolni sistem Modul 4 - Sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Smernice za upravljanje rizicima
Model Strategije upravljanja rizicima
Smernice o FUK za male korisnike javnih sredstava
Smernice za upravljanje nepravilnostima
Smernice o učinku