Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije u 2021. godini („Službeni glasnik RS“, br. 11/2021)

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)
Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу

Slične teme

Uputstvo za izradu programskog budzeta (ažurirano u julu 2021. godine)

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2022. godinu