Ostali korisnici

Ostali korisnici

Obrazac 1.5 - Univerzalni obrazac - Obrazac za identifikaciju projekta
Obrazac 2.5 - Univerzalni obrazac - Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije
Obrazac 3 - Kontrolna lista za pred-selekciju
Obrazac 4 - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta
Obrazac 5 - Plan implementacije kapitalnog projekta
Obrazac 6 - Izveštaj o napretku implementacije projekta
Obrazac 7 - Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu
Obrazac 8 - Izveštaj o efektima kapitalnog projekta