Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2019-2020. godine – Službeni glasnik RS, br. 27/2019

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije
Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije

Slične teme

Strategija za razvoj tržišta kapitala za period 2021. do 2026. godine

Strategija za razvoj tržišta kapitala za period 2021. do 2026. godine („Službeni glasnik RS“, br. 102/2021)

Program transformacije Poreske uprave 2021 – 2025. godine

Strateški plan budzetske inspekcije Ministarstva finansija za period 2021-2026. godine