Depozitni račun za izborno jemstvo - Predsednički izbori

Depozitni račun za izborno jemstvo - Predsednički izbori

Slične teme

Obrazac za izborno jemstvo u skladu sa Odlukom RIK-a o utvrđivanju dopune Zbirne izborne liste - Parlamentarni izbori

Obrazac za izborno jemstvo u skladu sa Odlukom RIK-a o utvrđivanju dopune Zbirne izborne liste - Parlamentarni izbori