Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
16. децембра 2020.

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)

pdf

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)