Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
13. јануара 2020.

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)

pdf

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)