Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
14. јануара 2021.

Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања пројекта Рума–Шабац–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 157/2020)

pdf

Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања пројекта Рума–Шабац–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 157/2020)