Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (“Службени гласник РС”, бр. 16/1992)

 

pdf

Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (“Службени гласник РС”, бр. 16/1992)