Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)

pdf

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 93/2012)