Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” („Службени гласник РС“, бр. 34/2015, 103/2015 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” („Службени гласник РС“, бр. 34/2015, 103/2015 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника