Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 119/2012)

 

pdf

Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 119/2012)