Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, бр. 14/2015 и 44/2018 – др. закон) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, бр. 14/2015 и 44/2018 - др. закон) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника