Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ“, бр. 36/2002, „Службени гласник РС“, бр. 80/2004 – УСРС, 101/2005 – др. закон и 108/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

pdf

Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана (Службени лист СРЈ”, број 36 од 3. јула 2002, „Службени гласник РС“, бр 80 од 16. јула 2004 - УСРС, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 108 од 29. децембра 2016.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника