Закон о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС“, бр. 108/16)

 

pdf

Закон о проценитељима вредности непокретности ("Службени гласник РС", број 108/16)