Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 ("Службени гласник РС, 3/2022) - ступио на снагу 13. јануара 2022. године

Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 ("Службени гласник РС, 3/2022) - ступио на снагу 13. јануара 2022. године

Сличне теме

Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума–Шабац–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 126/2021)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen banke a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 123/2021)

Закон о буџетској инспекцији („Службени гласник РС“, бр. 118/2021)