Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
30. априла 2020.

Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 62/2020)

pdf

Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 62/2020)