Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
07. априла 2021.

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2021)

pdf

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2021)