Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
24. новембра 2020.

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2020)

docx

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2020)