Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за буџетску подршку („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 15. новембра 2016. год.)

Члан 1.

Потврђује се Уговор о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за буџетску подршку, који је потписан 4. октобра 2016. године у Београду, у оригиналу на енглеском и арапском језику.

pdf

Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за буџетску подршку („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 15. новембра 2016. год.)