Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2021.

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Изградња аутопута Е-80 Ниш–Мердаре, деоница Ниш–Плочник, фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)

pdf

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Изградња аутопута Е-80 Ниш–Мердаре, деоница Ниш–Плочник, фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)