Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
07. фебруара 2020.

Закон о потврђивању Уговорa о кредиту између Републике Србије (као Корисника кредита) и T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. и Denizbank A.Ş. (као Давалаца кредита) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)

pdf

Закон о потврђивању Уговорa о кредиту између Републике Србије (као Корисника кредита) и T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. и Denizbank A.Ş. (као Давалаца кредита) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)