Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 11/2017 и 67/2019 – аутентично тумачење) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

 

Члан 1.

Потврђује  се  Уговор  о  изменама  и  допунама  финансијских  уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан 27. октобра 2017. године у Луксембургу и 1.новембра 2017. године у Београду, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 11/17) („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)