Закон о потврђивању уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“ бр. 15/2018)

pdf

Закон о потврђивању уговора о гаранцији (пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“ бр. 15/2018)