Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путне станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 23. априла 2018. год.)

 

Члан 1.

Потврђује  се  Уговор  о  гаранцији  (Пројекат  техничко-путничке  станице (ТПС) Земун–фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој,  потписан  7.  децембра  2017. године  у  Београду,  у  оригиналу  на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путне станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 23. априла 2018. год.)