Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
07. фебруара 2020.

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Набавка возних средстава за Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)

pdf

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Набавка возних средстава за Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)