Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2021.

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)

pdf

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)