Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2021.

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)

pdf

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)