Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
27. фебруара 2020.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац – Нови Београд, између кинеске Export-Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2020)

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац – Нови Београд, између кинеске Export-Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2020)