Закон о потврђивању Споразума о зајму (Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 17. маја 2017. год.)

 

Члан 1.

Потврђује се Споразум о зајму (Први програмски заjам за развоjне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан 20. јануара 2017. године у Београду, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 17. маја 2017. год.)